• Türkçe (Türkiye) English (United Kingdom)
 
alt  1 - Uygun fiyat araştırması
  2 - Uygun üretici araştırması
  3 - Fabrikalarla işbirliği,gerekli görüldüğünde fabrikaların üretim
  aşamalarının görüntülenmesi ve paketleme detaylarının müşteriye 
  sunulması.
  4 - Firmalar arası karşılıklı pazarlık ve gerekli şartları içeren 
  sözleşmelerin yapılması.
  5 - Üretimin her aşamasında ürünün kontrolü ve teslim alınması.
  6 - Konteynır yüklemelerinin kontrolü
  7 - Resmi işlemlerde işlerin takip edilmesi
  8 - Tercümanlık ve rehberlik hizmetleri şirketimiz tarafından 
  verilmektedir.
 

UYGUN FİYAT ARAŞTIRMASI

 Firmamız müşterinin talebi  doğrultusunda ithalatını  düşündüğünüz ürünün üreticisi ile  iletişim kurarak uygun fiyat talebinde  bulunur.Fiyat araştırılmasında  bulunulmadan önce ürün hakkında  bilgi toplanır,toplanan bilgiler  doğrultusunda  uygun fiyat  araştırılır,müşteriye analiz edilerek  rapor halinde müşteriye sunulur.

UYGUN ÜRETİCİ ARAŞTIRMASI

 Firmamız ithalatını düşündüğünüz  ürün için en uygun üreticilerle  iletişim kurarak, üretici ve ürün  hakkında detaylı bilgi araştırması  yaparak aracı firmaları devreden  çıkararak  sonuçlarını  müşterilerimize bir rapor halinde  sunar.
 
 

FABRİKA GÖRÜNTÜLEME

 Firmamız müşterimizin sipariş vermeye  karar verdiği üretici ile gerekli  görüldüğü taktirde fabrikalarla  işbirliği,fabrikaların üretim  aşamalarının görüntülenmesi gibi  hizmetlerde bulunur.

 

 

 

 

KARŞILIKLI PAZARLIK VE SÖZLEŞME YAPILMASI

 Firmamız müşterilerimizin talebi  doğrultusunda sözleşme yapılmadan önce  masraflar müşteriye ait olmak kaydı ile ürün  numunesi istenir.Müşteri numuneyi uygun  gördüğü takdirde firmamız ithalatına karar  verdiğiniz ürün ile ilgili olarak,üretici fabrika ile  sözleşme yapar.Sözleşmede ürünün sahip  olduğuözellikler üretim ve yükleme tarihi,ürün  detayları,ödeme şekli,teslimat ,sigorta,garanti  koşulları,ve ürün de oluşan arıza ve hatalarda uygulanacak koşullar yer alır.

ÜRETİM KONTROLÜ VE TESLİM ALMA

 Firmamız üretime başlanılan ürünün ,üretim süresi boyunca gerekli kontrolleri yapılarak,müşterilerimize bilgi akışını  sağlar.Gerekli görüldüğünde müşteri talebi doğrultusunda üretim  sırasında veya fabrika’nın genel ürünleri için  numune tedarikini sağlar.Ürünün teslim alınma zamanında ürünün kontrol edilmesini sağlar ve sonuçlar  müşterilerimize bildirilir.Şayet  istenilen özellikte olmayan ürünler mevcutsa ,müşterilerimiz tarafından  onaylanmadıkça ürün teslim alınmaz.